PM-ers van Kinderopvang BijdeKids doen mee aan de pilot Permanente Educatie en vertellen hierover in de lokale media

26 augustus 2016

PM-ers van Kinderopvang BijdeKids doen mee aan de pilot Permanente Educatie en vertellen hierover in de lokale media

Pedagogisch medewerkers van Kinderopvang BijDeKids uit Papendrecht doen mee aan een landelijke pilot voor een digitaal Permanent Educatieplatform Pedagogisch Professionals, afgekort PEPP. Deze pilot is vanuit de Brancheorganisatie Kinderopvang met steun van het ministerie van SZW van start gegaan.

"Als het om ontwikkeling van de kinderen en medewerkers gaat lopen wij graag voorop", zeggen kinderopvangdirecteuren Annemiek de Jong en Chris van Tongeren. "Door permanente educatie van onze medewerkers bieden wij  kinderen nog meer ontwikkelkansen. Zij worden onder andere gestimuleerd in de ontwikkeling van de zogenaamde 21ste -eeuwse vaardigheden. Dat komt de toekomst van onze kinderen ten goede. En daar gaat het om."

Verschillende leermodules
Op dit moment zijn er vijf modules. In de modules wordt gebruik gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Eén module richt zich specifiek op de breinontwikkeling. Vier modules richten zich op het versterken van de nieuwste kennis over kinderen in de leeftijdsgroepen nul tot twee jaar en twee tot vier jaar.

Het betreft de traditionele ontwikkelingsgebieden als sociaal/emotioneel, fysieke en spel-aspecten, maar ook onderwerpen als zintuigelijke ontwikkeling of het voorbereidend reken-denken. Er volgen modules  over de ontwikkeling van het jonge en oudere schoolkind, de beroepshouding van de professional in de ruimste zin van het woord en over de bijdrage van de kinderopvang aan het fysieke welbevinden van het kind.

Door permanente educatie wordt geïnvesteerd in de kracht en ontwikkeling van medewerkers en kinderen binnen BijDeKids.

Dit artikel is integraal overgenomen door BK en geschreven door Bert Bons van Klaroen.nl
Alle copyright en rechten liggen bij de schrijver en de uitgever van het artikel.