Meertalige buitenschoolse opvang mogelijk

24 augustus 2016

Meertalige buitenschoolse opvang mogelijk

Vanaf 1 september geldt de regeling meertalige buitenschoolse opvang. Lees hier de regeling.

In het besluit is te lezen dat voor de beroepskwalificatie eisen aangesloten wordt bij de cao kinderopvang. Daarnaast worden extra taaleisen gesteld aan de meertalige beroepskracht.

De taaleisen zijn opgenomen in de regeling: de non-native speaker heeft kennis van het Engels, Frans of Duits op minimaal B2-niveau voor de deelvaardigheden spreken, verstaan en lezen. Afleggen van een taalexamen moet aantonen dat de beroepskracht hieraan voldoet. De toezichthouder controleert of het taalniveau van de (near) native speaker voldoet.

Het pedagogisch beleidsplan dient een beschrijving te bevatten van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven.