CBS: Werkgelegenheid blijft groeien

12 augustus 2016

Het totaal aantal banen is in het tweede kwartaal van 2016 met 38.000 toegenomen. Er is nu negen kwartalen achtereen sprake van banengroei. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal bijna 230.000 banen bijgekomen. Het aantal zelfstandigen nam juist iets af. Het aantal vacatures steeg met 5 duizend en het aantal werklozen daalde met 16.000. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015, nam de omvang van de economie toe met 2,3%. Dat meldt CBS vandaag.

 

Ruime arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt blijft ruim al loopt de spanning iets op. Halverwege 2008 waren het aantal vacatures en het aantal werklozen bijna met elkaar in evenwicht. Er was toen sprake van een gespannen arbeidsmarkt. Toen de financiële crisis inzette daalde het aantal vacatures daarna snel, terwijl het aantal werklozen opliep. Eind 2013 waren er uiteindelijk ruim zeven maal zoveel werklozen als vacatures. Sindsdien loopt de verhouding weer langzaam terug. Medio 2016 waren er gemiddeld 3,6 werklozen per openstaande vacature.