Herinnering: draag bij aan sectorinformatie en stuur uw jaarrekening 2015 in

12 augustus 2016

Herinnering: draag bij aan sectorinformatie en stuur uw jaarrekening 2015 in

Actuele informatie over onze sector is essentieel voor de lobby en voor de kennis en het inzicht van beleidsmakers en politici. De sector zelf speelt daar een belangrijke rol in. Daarom roepen we kinderopvangorganisaties ook op om bij te dragen aan kennis en inzicht over de sector door de jaarrekening in te zenden. Zodat we ook dit jaar weer gedegen en gezaghebbende gegevens kunnen presenteren.

De afgelopen jaren hebben we met het sectorrapport kinderopvang jaarlijks een actuele stand van zaken van de sector gepresenteerd. Met als essentieel onderdeel financiële kengetallen op landelijk niveau, gebaseerd op gegevens van honderden individuele kinderopvangorganisaties. Ook dit jaar blijft continuïteit en inzicht in de financiële ontwikkeling van de sector noodzakelijk. Daarom roepen we u als kinderopvangorganisaties op om bij te dragen aan kennis en inzicht over de sector door uw jaarrekening 2015 aan te leveren bij het Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK. Uw gegevens worden daar anoniem verwerkt tot een financiële thermometer van de kinderopvangsector.

Doet u mee? U kunt uw gegevens uiterlijk 31 augustus 2016 toesturen aan info@ruimte-ok.nl. In het najaar zullen de gegevens beschikbaar komen.