Draag bij aan sectorinformatie: stuur uw jaarrekening 2015 op

19 juli 2016

Draag bij aan sectorinformatie: stuur uw jaarrekening 2015 op

Informatie over onze sector is belangrijk voor de lobby, maar ook voor de kennis en het inzicht van beleidsmakers en politici. In plaats van de Benchmark Kinderopvang, komt er dit najaar een Factsheet financiële kengetallen kinderopvang.

Met de Factsheet financiële kengetallen kinderopvang wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van de sector. Daarom willen we u vragen om bij te dragen aan kennis en inzicht over de sector door uw jaarrekening aan te leveren bij het Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK. Uw gegevens worden daar anoniem verwerkt tot een financiële thermometer van de kinderopvangsector.

Doet u mee? U kunt uw gegevens uiterlijk 31 augustus 2016 toesturen aan info@ruimte-ok.nl. In het najaar zal de Factsheet beschikbaar komen.