Asscher: pas op de plaats en heroriƫntatie Directe Financiering

22 juni 2016

Asscher: pas op de plaats en heroriƫntatie Directe Financiering

In een vandaag naar de Tweede Kamer gestuurde brief maakt de minister van SZW bekend dat Directe Financiering voorlopig is uitgesteld en er een heroriëntatie plaatsvindt. Op basis van het advies van het BIT, reacties op de internetconsultatie en uitvoeringstoetsen wil de minister bezien “of Directe Financiering nog steeds de beste oplossing is”. Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het positief om te merken dat de zorgen van de sector serieus worden genomen.

Pas op de plaats
Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft recent een kritisch advies uitgebracht over de invoering van Directe Financiering. Uitvoeringstoetsen brachten ook diverse aspecten aan het licht. Daarnaast leidde de internetconsultatie op het wetsvoorstel, waar onder andere Brancheorganisatie Kinderopvang uitgebreid op reageerde, tot een groot aantal reacties met zorgpunten. Brancheorganisatie Kinderopvang ervaart het dan ook als positief dat de minister onze zorgen en die van andere stakeholders serieus neemt, alternatieven bekijkt en beziet of Directe Financiering een oplossing is voor de negatieve aspecten in het huidige systeem.

Uitstel invoering Directe Financiering
Doordat de minister beziet of Directe Financiering nog steeds een oplossing is voor problemen met de kinderopvangtoeslag, de probleemstelling en doelstellingen opnieuw weegt en alternatieven zal beoordelen, is invoering van het systeem van Directe Financiering per 1 januari 2018 niet meer haalbaar. De minister informeert de Tweede Kamer na de zomervakantie over het vervolg van Directe Financiering.

Stakeholders betrokken bij vervolg
Minister Asscher geeft aan “het gesprek met ouder- en kinderopvangorganisaties te voeren” over de heroriëntatie op Directe Financiering. Brancheorganisatie Kinderopvang is hier blij mee en gaat graag samen met andere stakeholders in gesprek met de minister om te komen tot een robuust en toekomstbestendig financieringsstelsel voor de kinderopvang.

Morgen zal Brancheorganisatie Kinderopvang een uitgebreide analyse geven van de brief van de minister en een samenvatting van het rapport van het Bureau ICT-toetsing weergeven.

De brief van de minister en het rapport ICT-toetsing leest u hier.

Gerelateerde dossiers Verbetertraject Toeslagen