Inzicht in uw lokale arbeidsmarkt met regioportretten van FCB

16 juni 2016

Inzicht in uw lokale arbeidsmarkt met regioportretten van FCB

Voor uw HRM-strategie zijn de ontwikkelingen op de lokale arbeidsmarkt van belang. De prognoses voor de lokale kinderopvangmarkt van het arbeidsmarktfonds voor de kinderopvang FCB kunnen u daarbij helpen.

Nieuwe lokale prognoses van de kinderopvangmarkt
FCB heeft de cijfers en prognoses voor de arbeidsmarkt per gemeente geactualiseerd. In de regioportretten vindt u de gegevens op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau. Specifiek voor kinderopvang is zijn er historische gegevens en prognoses tot 2019 van het aantal kinderen in de opvang, het aantal uren opvang en het aantal medewerkers in de opvang. Daarnaast krijgt u inzicht in de bevolking in de gemeente of regio, en de werkgelegenheid in opvang en zorgsectoren.

FCB & Brancheorganisatie Kinderopvang
FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg. FCB biedt subsidies, informatie en tools voor werknemers en werkgevers, zodat zij hun werk optimaal kunnen doen. FCB wordt bestuurd door Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Jeudzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

Lees meer informatie op de website van FCB.