Wet Huis voor Klokkenluiders per 1 juli in werking getreden

08 augustus 2016

Wet Huis voor Klokkenluiders per 1 juli in werking getreden

Afgelopen juli trad de wet Huis voor Klokkenluiders in werking. De wettelijke regeling is bedoeld om werknemers die misstanden naar buiten brengen beter te beschermen. Het Huis van Klokkenluiders doet onderzoek naar de gemelde misstand en kan de werknemer adviseren. Werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, worden wettelijk verplicht een interne meldregeling te hebben. Voor invoering van deze regeling geldt een instemmingsrecht van de ondernemingsraad.

Op deze website vindt u meer informatie. Tevens treft u daar een modelregeling aan.

Gerelateerde dossiers Ondernemerschap