Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang

08 juni 2016

Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang opgesteld. Inmiddels zijn er daarmee niet alleen algemene voorwaarden voor op de opvangsoorten dagopvang en buitenschoolse opvang, maar ook voor de gastouderopvang. De algemene branchevoorwaarden geven kinderopvangorganisaties en ouders duidelijkheid over de contractuele relatie en de gemaakte afspraken in het kader van de opvang.

Voor leden van de brancheorganisatie zijn de voorwaarden en een artikelsgewijze toelichting daarop te vinden in het dossier gastouderopvang op onze website.