Maximum uurprijzen 4 procent hoger, toeslag ouders omhoog

31 mei 2016

De maximum uurprijzen gaan in 2017 met 4 procent omhoog. Ook gaat de toeslag voor verschillende groepen ouders omhoog. Dit staat in het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2017.

Het ministerie van SZW heeft het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag, met daarin de plannen voor de kinderopvangtoeslag in 2017 gepubliceerd. Een definitief besluit wordt naar verwachting medio september/oktober gepubliceerd.

Maximum uurtarieven: reguliere indexatie 2017 + inhaal bezuiniging 2012
Het kabinet wil de maximum uurtarieven in 2017 met in totaal ruim 4 procent verhogen tot de volgende bedragen:

Dagopvang: € 7,18
Buitenschoolse opvang: € 6,69
Gastouderopvang: € 5,75

De indexatie van de maximum uurtarieven is gebaseerd op de reguliere indexatie voor 2017 en een inhaal van de indexatie van 2012 die nooit is doorgevoerd als onderdeel van de bezuinigingen. De indexatie over 2012 wordt in 2017 alsnog doorgevoerd. Hierbij gaat het om 2,5% stijging van het maximum uurtarief. Hiermee is 45 miljoen euro gemoeid.
Ook wordt een reguliere indexatie voor 2017 van 1,7% doorgevoerd.
De voorgestelde maximum uurtarieven zijn zo in totaal 4,2% hoger dan in 2016.

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft eerder al bij verschillende gelegenheden naar de politiek gepleit voor meer reële uurprijzen. Door de bezuinigingen lopen die achter bij de kostenontwikkelingen in de sector en dat is slecht voor de financiële toegankelijkheid voor alle ouders en speciaal lagere inkomens. Ook de Sociaal-Economische Raad heeft het kabinet van januari dit jaar in het advies over kindvoorzieningen hier op gewezen. Brancheorganisatie Kinderopvang is verheugd dat dit pleidooi nu vertaald wordt in kabinetsbeleid.

Toeslagpercentages verhoogd, vaste voet hersteld
Naast de verhoging van de maximum uurtarieven is het ministerie ook van plan om in 2017 de percentages in de eerste kindtabel en de maximale percentages in de tweede kindtabel te verhogen. Hiervan profiteren met name lagere inkomens.

Daarnaast wordt de vaste voet verhoogd van 23,8 procent naar 33,3 procent. Met name de hogere inkomens profiteren van deze laatste maatregel. Hiermee wordt het schrappen van de vaste voet in 2013 weer geheel teruggedraaid. Alle inkomens krijgen straks weer tenminste een derde van de kosten vergoed, als parallel van de bijdrage die werkgevers in de financiering van de opvang leveren.

Met de verschillende maatregelen voor de toeslag is 136 miljoen euro gemoeid.

Verlenging langer kinderopvangtoeslag bij werkloosheid
In 2015 en 2016 hebben ouders nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag als één van hen (of beiden) werkloos wordt. Dit is een tijdelijke maatregel. In het ontwerpbesluit is het voornemen opgenomen om deze maatregel ook in 2017 te handhaven. Hiermee is 20 miljoen euro gemoeid.

De maatregelen maken onderdeel uit van het pakket van het kabinet om vanaf 2017 200 miljoen euro extra budget voor kinderopvang vrij te maken. Dit komt bovenop de 100 miljoen euro uit 2014 en de 290 miljoen euro van 2016.