Persbericht: Goed voor kinderen, ouders en arbeidsmarkt

30 mei 2016

Persbericht: Goed voor kinderen, ouders en arbeidsmarkt

"Het mes snijdt aan drie kanten, deze impuls in de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang is goed voor kinderen, ouders en de arbeidsmarkt." Dit zeggen de vijf partijen uit de kinderopvang die morgen samen met minister Asscher het akkoord ‘Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang’ ondertekenen. BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, CNV, FNV en MOgroep zijn verheugd dat er met dit akkoord extra geld komt voor de kinderopvang en een impuls wordt gegeven om de kwaliteit van dagopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang te verhogen. Stabiliteit en continuïteit in het overheidsbeleid zijn essentieel om ook in de toekomst kinderopvang toegankelijk en betaalbaar te houden.

Lees hier het volledige persbericht.