Nieuwe cao kinderopvang 2016-2017

30 mei 2016

De cao kinderopvang is aangemeld bij het ministerie van SZW. Dit betekent dat de leden van de brancheorganisatie verplicht zijn om de nieuwe cao toe te passen. Daarnaast is verzocht om de cao algemeen verbindend te verklaren. Als de cao algemeen verbindend wordt verklaard dienen alle ondernemers in de kinderopvang, ook als zij geen lid zijn van de brancheorganisatie, de cao toe te passen. Er ontstaat zodoende een gelijk speelveld op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Download de cao kinderopvang 2016-2017.