CBS: weinig meisjes willen voltijdbaan als ze moeder worden

27 mei 2016

Als ze later een gezin met jonge kinderen hebben, wil 3 procent van de meisjes en 34 procent van de jongens voltijd werken. Meer dan de helft van de jongeren vindt dat beide partners evenveel tijd moeten besteden aan het huishouden en de zorg voor kinderen. Jongeren blijken vooral naar hun ouders te kijken als het over de rolverdeling tussen vrouwen en mannen gaat.

Als jongeren tussen de 12 en 25 jaar een gezin (zouden) hebben met niet-schoolgaande kinderen geven zowel bij de meeste jongens als meisjes de voorkeur aan een deeltijdbaan. Dat blijkt uit een CBS-enquête onder 12- tot 25-jarigen. Bijna de helft zou het liefst 3 of 4 dagen per week werken. Betaald werk voor 1 of 2 dagen heeft de voorkeur van evenveel meisjes. Als ze (later) al dan niet gehuwd samenwonen, maar geen kinderen hebben, zouden zes op de tien jongens en ruim vier op de tien meisjes voltijd willen werken.

Opvoeding gezamenlijke taak of gescheiden?
Ongeveer twee op de drie jongens en meisjes vinden de verzorging en opvoeding van de kinderen een gezamenlijke taak. Een deel van de jongeren staat een meer traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen voor. Een op de drie meisjes en een op de vijf jongens vinden dat de moeder een grotere rol hebben in de opvoeding van de kinderen moet hebben.

Jongeren kijken naar ouders voor rolverdeling
Een groot deel van de jongeren kopieert de rolverdeling van het gezin waarin ze zelf zijn opgegroeid. In de gezinssituatie met jonge kinderen zou 37 procent van de jongens van wie vooral de vader werkte voltijd willen werken, tegen 27 procent van de jongens van wie beide ouders evenveel werkten.