Kinderopvang 2015: vooral BSO gegroeid

26 mei 2016

De groei van het aantal kinderen in de opvang in 2015 heeft zich vooral in de bso voorgedaan. In gastouderopvang en dagopvang nam het aantal kinderen licht toe. Na jaren van daling nam het aantal kinderen in de opvang in 2015 daarmee voor het eerst weer toe. Voor 2016 en later wordt een verdere groei verwacht.

Ouders met inkomens tot anderhalf keer modaal, hebben ook in 2015 minder gebruik gemaakt van opvang. De daling was wel kleiner dan in eerdere jaren. Daar staat tegenover dat het gebruik onder ouders met een inkomen van anderhalf tot drie maal modaal met zo’n 10 procent steeg. De arbeidsdeelname van moeders en van vaders met jonge kinderen steeg in 2015 ook weer. Dit blijkt uit het Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2013-­‐2015 van het ministerie van SZW.

Groei door 490 mln extra budget en aantrekkende economie
De prognose voor 2016 en 2017 laten een groei van het gebruik van kinderopvang en van de werkgelegenheid in de sector zien. De sector heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet voor het behoud van de ‘meevallers’ in de bezuinigingen voor de kinderopvang. in 2014 is het budget met 100 miljoen euro verhoogd en in 2016 met 290 miljoen. Vanaf 2017 komt daar naar verwachting nog eens 200 miljoen euro extra bij. En vanaf 2016 komt er extra budget voor peuters oplopend naar 60 miljoen euro. Daarnaast zijn de verwachtingen van het Centraal Planbureau ook een stuk positiever dan over eerdere jaren. Over de jaren 2015 tot 2017 groeit de economie met naar verwachting ongeveer 2 procent per jaar en de werkgelegenheid met 1 tot anderhalf procent per jaar.

Prognose tot 2019 per gemeente
De meest recente verwachtingen voor kinderopvang in uw gemeente of regio vindt u in de prognose van sectorfonds FCB.