Gemeente Deventer: meer kinderopvang, minder jeugdzorg

11 mei 2016

De gemeente Deventer gaat de regelingen voor jonge kinderen stroomlijnen, zodat alle kinderen, ook die waarvoor de ouders geen toeslag ontvangen, naar de kinderopvang kunnen. Dat is goed voor de ontwikkeling van alle kinderen en bereidt hen beter voor op school.

Het initiatief van de gemeente Deventer past in de landelijke trend om de toegang tot opvang voor meer kinderen mogelijk te maken en niet alleen voor kinderen van werkende ouders. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft eerder al samen met PO-raad, MOgroep en VNG voor een brede toegankelijkheid voor alle kinderen gepleit. De Sociaal-Economische Raad pleitte ook al voor stroomlijnen van de voorzieningen voor peuters en een betere financiële toegankelijkheid voor ouders. Het kabinet sluit maakt een goede stap daarin met het plan voor twee dagdelen voor alle peuters.

Stroomlijning gemeentelijke regelingen in overleg met betrokkenen
De bestaande regelingen in Deventer voor deze groep ouders en kinderen levert onduidelijkheden op. Daarom gaat de gemeente de regelingen in overleg met opvang en andere partners stroomlijnen. Dat levert voor ouders één nieuwe regeling op in plaats van vier. Zo ontstaat er voor kinderen en ouders een beter toegang tot noodzakelijke kinderopvang. Dat heeft ook nog als bijkomend voordeel dat het duurdere vormen van jeugdzorg kan voorkomen.