Vier partijen vóór kinderopvang asielzoekerskinderen

24 februari 2016

Vier partijen vóór kinderopvang asielzoekerskinderen

VNG, MOgroep, POraad en Brancheorganisatie Kinderopvang vinden  het van belang dat kinderen van nieuwkomers zo snel mogelijk spelend de Nederlandse taal leren en in contact komen met Nederlandse leeftijdgenootjes, gebruiken, normen en waarden. Dat voorkomt achterstand als ze starten met onderwijs op hun vijfde jaar. Juist kinderen in deze leeftijdsgroep zijn kwetsbaar én ontvankelijk. Aandacht voor hun taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling is cruciaal.

Op dit moment zijn er al enkele lokale initiatieven gestart. Gemeenten vinden een professioneel aanbod voor deze kinderen wenselijk en kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen willen graag hun expertise inzetten om dat te realiseren
In de asielzoekerscentra zitten zeker 2500 kinderen jonger dan 4 jaar. Ze wachten met hun ouders op een verblijfsvergunning en wonen vaak langer dan 1 jaar in een azc.

Door te krappe budgetten en het ontbreken van een landelijk beleidskader dreigen veel peuters in de noodopvang en asielzoekerscentra tussen wal en schip te vallen. Achterstand die hier ontstaat, is nauwelijks te repareren en komt ook op het conto van de Nederlandse staat. Partijen zullen de komende periode vragen  om  een kader en de benodigde financiële middelen zodat deze nieuwkomers een goede start maken in Nederland.