CAO onderhandelingen: opnieuw aan tafel

22 februari 2016

CAO onderhandelingen: opnieuw aan tafel

Brancheorganisatie Kinderopvang wil opnieuw met de vakbonden rond de tafel gaan zitten om te proberen tot een cao te komen. In de ALV van woensdag 17 februari jl. hebben de leden van de brancheorganisatie ingestemd met het voorstel om onderzoeken of er mogelijkheden zijn om alsnog tot een evenwichtig akkoord te komen.

Na vier onderhandelingsrondes waarin constructief is gesproken met de vakbonden heeft de brancheorganisatie namens de werkgevers een eindbod neergelegd bij de vakbonden. Met het eindbod is een voorstel gedaan dat volgens ons recht doet aan de situatie in de branche. Dit eindbod is door de vakbonden afgewezen.  Omdat de branche het belang van een cao onderschrijft gaat  de brancheorganisatie met haar leden onderzoeken of er mogelijkheden zijn om alsnog tot een evenwichtig akkoord te komen.

De sector heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een ongekende krimp. Als gevolg van de bezuinigingen van de overheid op de kinderopvang en de crisis is het aantal kinderen en daarmee de werkgelegenheid in de branche met circa 1/3e  gedaald. Ondanks deze krimp is de kwaliteit van de kinderopvang verbeterd en zijn de salarissen van de medewerkers gestegen. De vooruitzichten voor de sector zijn voorzichtig positief, maar het herstel is broos. Tegen deze achtergrond willen wij graag een cao afsluiten, maar wel één  die recht doet aan de huidige situatie.