Uitstel invoering personenregister kinderopvang

16 februari 2016

Gisteren stuurde minister Asscher de Verzamelbrief Kinderopvang naar de Tweede Kamer. In deze brief informeert hij de Kamer onder andere over de onderwerpen personenregister, onjuiste berekening kinderopvangtoeslag en over de aantallen mannen werkzaam in de kinderopvang.

Uitstel invoering personenregister
Vanwege problemen met het inrichten van het register en de daarmee samenhangende ICT omgeving, heeft de minister de Kamer bericht dat de invoeringsdatum van 1 mei 2016 niet wordt gehaald. Uiterlijk in april bericht de minister de Kamer nader over de uitgestelde invoeringsdatum.

Het huidige systeem van continue screening voor werknemers in de kinderopvang blijft vooralsnog bestaan. Voor stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers blijft de tweejaarlijkse VOG-plicht van kracht tot het moment inwerkingtreding van het register. Er verandert op dit moment dus nog niets.

De minister bericht de Kamer dat hij uiterlijk in april nadere informatie geeft over een mogelijk uitstel voor het wetsvoorstel betreffende meertaligen buitenschoolse opvang.

Aandeel mannen in de kinderopvang constant
In reactie op vragen van Kamerlid Yücel van de PvdA over mannen in de kinderopvang heeft minister Asscher aanvullende informatie aan de Kamer gezonden. Pensioenfonds PFZW komt op basis van de eigen registatie op vier procent mannen in de kinderopvang. Dit cijfer is al tien jaar hetzelfde. De helft van de mannen werkt in beleid-, staf of ondersteunende functies. In het primair proces van de opvang van kinderen werken dus twee procent mannen. Andere bronnen komen op iets hogere cijfers uit, onder andere doordat er meer groepen in de registratie worden meegenomen.

Beschikkingen kinderopvangtoeslag 2014
De minister gaat in op de stand van zaken rond de foutieven beschikking voor de kinderopvangtoeslag 2014. Meer informatie daarover vindt in ons aparte nieuwsbericht.