Uitnodiging regiobijeenkomst over harmonisatie

05 januari 2016

Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gaan per 1 januari 2018 dezelfde kwaliteitseisen gelden. Deze harmonisatie brengt voor de positie van peuterspeelzalen wijzigingen met zich mee. Vanuit het project Ondersteuning peuterspeelzaalorganisaties in het kader van harmonisatie biedt de MOgroep ondersteuning in de voorbereiding op en invoering van deze nieuwe eisen.

De MOgroep organiseert daarom in januari zes regiobijeenkomsten. Peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties die te maken krijgen met deze harmonisatie worden tijdens deze bijeenkomsten geïnformeerd over de consequenties hiervan voor hen en/of voor de betreffende gemeente. Ervaren ondernemers (regionale ambassadeurs) die al geruime tijd bezig zijn met de harmonisatie, delen hun ervaringen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. De MOgroep nodigt u van harte uit om samen met uw contactpersoon bij de gemeente of voorschoolse voorziening te komen.

Meer informatie over de data, locaties, programma en het aanmelden vindt u in de uitnodiging.