Brancheorganisatie Kinderopvang pleit voor reƫle uurprijsvergoeding door de overheid

04 januari 2016

Brancheorganisatie Kinderopvang vindt dat kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk moet zijn en blijven. De extra 290 miljoen euro die het kabinet vanaf dit jaar uitgeeft aan kinderopvangtoeslag is een mooie stap. Maar er is meer nodig. De maximum uurprijzen waarover toeslag wordt betaald, liggen te ver af van de realiteit. De afgelopen jaren heeft de overheid de uurprijzen niet consequent geïndexeerd en heeft zelfs een prijsverlaging doorgevoerd. Daarnaast heeft de sector te maken met een toegenomen regeldruk en zijn er sterke regionale prijsverschillen in huisvestiging. De brancheorganisatie wil met de minister in gesprek om mogelijke oplossingen uit te werken.

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ouders in de vorm van kinderopvangtoeslag, waarbij de overheid vergoedt tot het maximum uurtarief. Ouders krijgen geen vergoeding voor het bedrag boven het maximum tarief. Dit tarief is door de overheid de afgelopen jaren niet consequent geïndexeerd. Hierdoor lopen de door de overheid vastgestelde prijzen niet in de pas met de huidige kostprijsontwikkeling. Zo was in het derde kwartaal van 2015 de gemiddelde uurprijs voor de dagopvang 0,3%, voor gastouderopvang 2,5% en voor de buitenschoolse opvang 6,4% hoger dan de maximale uurvergoeding van de overheid. Het grote prijsverschil van de buitenschoolse opvang is te verklaren door de sterke maximumuurprijsverlaging van de overheid in 2010. Daarnaast is het tarief in 2009 en 2012 helemaal niet geïndexeerd, terwijl organisaties wel te maken hadden met inflatie en loonkostenstijging. 

Oorzaken hogere uurprijs
De meeste ondernemers met een hogere uurpijs zijn te vinden in de stedelijke gebieden. Zij hebben te maken met hogere huisvestingskosten, waardoor het maximale tarief niet of onvoldoende kostendekkend is. Daarnaast bieden veel organisaties, vaak op verzoek van ouders, extra diensten aan, die doorberekend worden in de prijs. Denk daarbij aan ruime openingstijden, biologische voeding en warme maaltijden. Ook bieden ondernemers steeds vaker flexibiliteit in contracten voor ouders. De uurprijs in flexibele contracten is in de regel hoger dan bij vaste contracten. Jaarlijks wordt de uurprijs in overleg met de oudercommissie vastgesteld, die daarop een advies kan geven.

Tijd voor reële uurprijsvergoeding
De overheid heeft de afgelopen jaren zo’n 1 miljard euro bezuinigd op de tegemoetkoming van de kosten voor ouders. De vraag naar opvang is met ruim 30% afgenomen en organisaties hebben zwaar moeten interen op hun reserves, terwijl zij wel vaak de capaciteit hebben gehandhaafd. De kinderopvangsector is blij met de extra 290 miljoen euro die vanaf dit jaar is ingezet om de kosten van kinderopvang voor ouders te verlagen en kinderopvang toegankelijker te maken. Het is nu tijd om ook het maximaal te vergoeden uurtarief in lijn te brengen met de werkelijk kosten in de kinderopvang. De sector krijgt daardoor ruimte voor herstel om weer tot een financieel gezonde bedrijfsvoering te komen en verdere kwaliteitsverbetering door te voeren.