Tweede aanvraagperiode subsidie Taal- en Interactievaardigheden start 4 januari

De tweede aanvraagperiode voor het aanvragen van subsidie voor de trainingen Taal- en interactievaardig-heden voor medewerkers in de kinderopvang, loopt van 4 januari 2016 tot en met 30 april 2016.

De subsidieregeling kent dezelfde uitvoering als de eerste periode, maar met een aanpassing van de doelgroep; houders kinderopvang kunnen nu ook voor medewerkers peuterspeelzalen en voor VVE getrainde medewerkers subsidie aanvragen.
 
Programma’s
Het Agentschap SZW voert de subsidieregeling ‘Taal- en interactievaardigheden kinderopvang’ uit. In de regeling zijn twee trainingsprogramma’s opgenomen: 'Oog voor Interactie' van het Nederlands Jeugdinstituut en 'TINK' van Sardes. 

Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft opdracht de uitvoering van de trainingen te monitoren. Daar horen voor- en eindmetingen bij. Deelnemers en trainers krijgen hiervoor vragenlijsten voorgelegd.

Info en aanvragen 
Aanvragen van subsidie voor de tweede aanvraagperiode kan bij het Agentschap SZW. Daar kunt u ook terecht met vragen over de subsidieregeling. Meer informatie vindt u op de website van BKK.