ING: nasleep bezuinigingen kinderopvangtoeslag houdt marges onder druk

Recent heeft ING haar visie en verwachtingen voor sectoren in de maatschappelijke sector verwoord in het document ‘Vooruitzicht Public Sector’. In dit document besteedt het economisch bureau van de bank aandacht aan de kinderopvangsector. ING heeft getemperde verwachtingen voor volgend jaar.

De bank verwacht dat de vraaguitval tot stilstaan wordt gebracht in 2016 en dat er zelfs sprake zal zijn van lichte groei. Oorzaken hiervan zijn de intensivering van de kinderopvangtoeslag en de aantrekkende arbeidsmarkt. ING waarschuwt wel dat het na-ijleffect van de bezuinigingen nog jaren door zal werken in de sector. Immers, wanneer ouders een oplossing hebben gevonden voor de combinatie arbeid en zorg, zijn zij niet geneigd daar weer van af te stappen.

Een veeleisende markt
“Visie, flexibiliteit en ondernemerschap zijn essentieel”, zo verwoordt ING haar visie op de kinderopvangsector. Kinderopvangorganisaties opereren in een veeleisende markt, waarbij niet alleen ouders, maar ook de overheid een belangrijke rol spelen. Samenwerking met maatschappelijke partners en het leren kennen van je klanten wordt ook steeds belangrijker.