Kosten geschilleninstantie

Vanaf 1 januari start de Geschillencommissie Kinderopvang met daarbij het Klachtenloket kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze centrale klachten- en geschillencommissie vervangt de huidige klachtencommissies. Brancheorganisatie Kinderopvang pleit ervoor dat deze wijziging sectorbreed gemiddeld niet tot een kostenverhoging leidt. Van verschillende ondernemers ontvangen we echter andere signalen. Deze ontvangen wij graag en wij brengen dit bij de politiek en het ministerie onder de aandacht.

Voorbeelden van kostenverhogingen

Een kinderopvangorganisatie betaalde in 2015 bijvoorbeeld een bedrag van €118,- en gaat in 2016 € 424,- betalen. Een ruime verdrievoudiging van de kosten. Een andere organisatie betaalde €480,- en gaat naar €847,-. Een gastouderbureau dat bij ons een signaal afgaf, gaat van €108,- naar €293,-

Recent stelde de SP hierover Kamervragen. (Link)