Actal: meer regeldruk door wetsvoorstellen kinderopvang

De twee wetsvoorstellen voor kinderopvang die tot vandaag voor internetconsultatie open staan, zorgen eerder voor meer dan voor minder regeldruk, meldt Actal. Daarmee geeft het adviescollege dat regeldruk beoordeelt een kritische reactie op de wetsvoorstellen. Actal geeft verder aan dat de wetsvoorstellen leiden tot een stapeling van eisen.

De wetsvoorstellen betreffen het gelijktrekken van de kwaliteitseisen voor dagopvang en peuterspeelzaalwerk (de harmonisatie), en de eerste stappen voor Het Nieuwe Toezicht. Beide wetsvoorstellen verzwaren volgens Actal de bestaande eisen en voegen tevens nieuwe eisen toe.

Over het wetsvoorstel voor Het Nieuwe Toezicht geeft Actal aan dat er niet gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om minder zware en gedetailleerde eisen te stellen aan de wijze waarop resultaten worden geboekt. Actal schrijft daarover: “Het wetsvoorstel laat deze mogelijkheden om de regeldruk te verminderen onbenut.”