Belastingplan 2016: 200 mln extra voor kinderopvang in 2017

Belastingplan 2016: 200 mln extra voor kinderopvang in 2017

Het kabinet maakt in het Belastingplan 2016 nogmaals 100 miljoen extra vrij voor de kinderopvangtoeslag, bovenop de 100 miljoen die eerder al was afgesproken. Daarmee komt er in 2017 in totaal 200 mln extra voor kinderopvang beschikbaar. Alle middelen bij elkaar komen dan in totaal uit op 650 miljoen euro aan extra budget. Brancheorganisatie Kinderopvang ziet daarin erkenning van het belang van kinderopvang voor de samenleving en het resultaat van een jarenlange inzet van de sector om de eerdere bezuinigingen terug te draaien.

In de onderhandelingen rond het Belastingplan 2016 is eerder al afgesproken dat er vanaf 2017 een budget van 100 miljoen euro extra beschikbaar komt voor kinderopvang. Dit was opgenomen in een wijziging van het Belastingplan 2016 die medio november is ingediend bij de Tweede Kamer. Minister Asscher meldde de Tweede Kamer dat dit extra budget niet meer voor 2016 ingezet kon worden. Op dat moment was het niet meer mogelijk om de tabellen van de kinderopvangtoeslag voor 2016 aan te passen.

Met de 100 miljoen extra komt de intensivering voor 2017 in totaal op 200 miljoen euro uit.

In totaal 650 mln euro extra
De 200 miljoen euro van het Belastingplan 2016 komen bovenop het extra budget van 290 miljoen euro voor kinderopvangtoeslag vanaf 2016 en de 60 miljoen voor peuters. Voor de toeslag komt er dus vanaf 2017 per saldo 490 miljoen. Voor 2014 heeft het kabinet de bezuinigingen al deels teruggedraaid met 100 miljoen. Alle intensiveringen bij elkaar komen dan uit op 650 miljoen euro.

Het extra budget voor 2016 is al in de kinderopvangtoeslagtabellen voor ouders voor 2016 verwerkt. Het toeslagpercentage voor alle ouders gaat hierin met 5,8 procent omhoog. Het bespaart een gezin het komend jaar al snel zo’n 100 euro per maand.

Vanaf 2016 stelt het kabinet ook 60 miljoen euro beschikbaar voor peuters die nu nog geen gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen van kinderopvang, peuterspeelzalen of VVE. Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep pleitten in een gezamenlijke brief om aan de Tweede Kamer voor een gerichte inzet van dit extra peuterbudget zodat het ten goede komt aan de doelgroep.

Resultaat inzet sector
Brancheorganisatie Kinderopvang ziet in de extra budgetten erkenning van het belang van kinderopvang voor de samenleving en het resultaat van een jarenlange inzet van de sector om de eerdere bezuinigingen terug te draaien.

Onderzoek geeft aan dat kinderopvang veel oplevert voor de samenleving. Voor ouders, voor kinderen en voor de overheid.

De afgelopen jaren heeft de sector zich hard gemaakt om het teveel bezuinigde bedrag weer terug te laten vloeien naar de sector. Op dit moment is de financiële situatie nog steeds precair, zo blijkt uit het Brancherapport Kinderopvang 2015. Samen met het herstel van de economie kunnen de extra budgetten een impuls zijn voor verdere stabilisatie van de kinderopvangsector. Wel zal het nog een aantal jaar duren voordat de sector op een financieel gezond niveau komt.