Voortgangsbrief directe financiering naar Kamer

Voortgangsbrief directe financiering naar Kamer

Minister Asscher heeft gisteren de Voortgangsbrief Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang aan de Tweede Kamer gezonden. De brief gaat in op de betrokkenheid van ondernemers en ouders in het traject, de gebruikersvriendelijkheid van het systeem, de wijze van inwerkingtreding en de transitieperiode, de inschakeling van externe adviseurs op de terreinen van ICT, uitvoering, fraude en stelselherziening en de relatie met de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang. Brancheorganisatie komt zo spoedig mogelijk met een inhoudelijke reactie.

De brief leest u hier.