Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

In 2020 hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord afgesloten over een nieuw pensioenstelsel. Dat gaat op 1 januari 2027 in. PFZW, ons pensioenfonds, probeert al vóór 2027 over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling.

In dit artikel lees je de laatste informatie over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de keuzes die werkgevers en werknemers in 2022 moeten maken. 

Pensioen, Vakantie en Verlof