Aflevering 25 met Jolanda Rikers

Aflevering 25 met Jolanda Rikers

In deze 25e aflevering van de BK podcast is Jolanda Rikers te gast, directeur-bestuurder van Kinderopvang Parkstad in Zuid-Limburg. Al 17 jaar geeft zij leiding aan deze actieve organisatie die uitgroeide van 5 naar 31 locaties. Omdat er in Zuid-Limburg sprake is van hoge werkloosheid en armoede is er een andere aanpak nodig om kinderen en hun ouders goed te kunnen bedienen. Jolanda Rikers staat dan ook dichtbij de pedagogische medewerkers en dagelijkse praktijk. Hierdoor is het mogelijk om innovaties voor talentontwikkeling van het jonge kind op maat aan te bieden. Nu Kinderopvang Parkstad 35 jaar bestaat en de organisatie aan de vooravond van een volgende fase staat, is het tijd voor een gesprek met BK voorzitter Felix Rottenberg en BK directeur Emmeline Bijlsma.

Wetenschappelijke onderbouwing voor de kinderopvang
In deze podcast praat Jolanda Rikers over hoe de kinderopvang een rol speelt in de talentontwikkeling van het jonge kind. Omdat de toegevoegde waarde van de sector kinderopvang op dit gebied onvoldoende op de kaart stond, hebben in 2018 een aantal kinderopvangorganisaties in Zuid-Limburg, de handen ineengeslagen in hun zoektocht naar een wetenschappelijke onderbouwing. Zo kwamen zij Prof. Dr. Ferre Laevers van Universiteit Leuven/ CEGO op het spoor. De heer Laevers onderzoekt en publiceert al ruim 40 jaar over de optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Aanvankelijk deed bij dit alleen bij basisscholen, maar sinds 2018 is hij ook actief betrokken bij de kinderopvang. “De best denkbare ingang om over talentontwikkeling een uitspraak te doen is de mate waarin kinderen zich goed voelen in de setting én hoe geboeid ze bezig zijn”, aldus Ferre Laevers. Verder zegt hij: “Welbevinden en betrokkenheid zijn het vertrekpunt om te achterhalen hoe krachtig de leef- en leeromgeving is, en hoe we die nog kunnen versterken. Maar ze zijn geen doel op zich. Ze zijn de voorwaarden voor duurzame ontwikkeling.”

De ‘Leuvens methode’
Jolanda Rikers vertelt dat ze in Kerkrade inmiddels al vier jaar met de zogenaamde Leuvens methode werken. Pedagogisch medewerkers worden ‘on the job’ getraind en vervolgens wordt de voortgang gemeten. Jolanda: “We kijken tevreden terug op de gestage vooruitgang van onze deskundigheid en hebben de methode inmiddels uitgerold naar alle kinderdagverblijven. We beginnen al bij de baby’s. Eigenlijk kan de methode voor elke leeftijd worden toegepast, dus ook voor medewerkers, studenten, ouderen, etc.” Mocht je nieuwsgierig zijn, dan kun je het webinar ‘Het kind in beeld’, met o.a. keynote spreker Ferre Laevers, hier terugkijken.