1 februari 2024

Meertalige kinderopvang structureel opgenomen in de Wet kinderopvang

Foto: Gabe Pierce

Vanaf 1 februari 2024 is meertalige kinderopvang structureel opgenomen in de Wet kinderopvang. Dit betekent dat naast meertalige BSO, ook meertalige dagopvang breed mogelijk is. Er wijzigen enkele regels ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving. Hieronder een overzicht, opgesteld door SZW, van de regels die tot 1 februari 2024 van kracht waren voor de buitenschoolse opvang en daarnaast de regels vanaf 1 februari 2024 gelden. Hieronder kan je het officiële wijzigingsbesluit met nota van toelichting downloaden.

Voor de buitenschoolse opvang: