19 oktober 2023

Meer aandacht voor beweging: lees de resultaten van de Beweegmonitor Kinderopvang 2022

Foto: Mi Pham

Bewegen moet meer aandacht krijgen bij de dagopvang en op de buitenschoolse opvang (bso). Bijvoorbeeld in beleid, via scholing voor medewerkers of door samen te werken met andere organisaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder medewerkers van de kinderopvang. De omgeving van de kinderopvang biedt kansen om bewegen bij kinderen te stimuleren.

In oktober 2022 deelden we met jullie de vragenlijst van het Mulier Instituut. Met deze vragenlijst is er onderzoek gedaan naar het beleid rondom bewegen, het beweegaanbod en de (ervaren) kwaliteit van het beweegaanbod. Op basis van deze data is onderzocht hoe en in welke mate bewegen op de kinderopvang gestimuleerd wordt.

Belangrijk dat opvanglocaties beleid rondom het thema bewegen hebben
Om kinderen op de (buitenschoolse) kinderopvang te stimuleren (meer) te bewegen is het goed als het thema bewegen onderdeel is van het beleid van de kinderopvang. Het helpt ook als de medewerkers het beweegadvies voor 0 tot 4 jaar en de beweegrichtlijnen voor 4 tot 12 jaar kennen en weten hoe ze die kunnen toepassen.

Iets meer dan de helft van de kinderopvangvestigingen hebben een visie op bewegen opgenomen in hun beleidsplan. Deze visie is vaak terug te zien in het beweegaanbod, dat bestaat uit zowel vrij spel als georganiseerde activiteiten. Dit beweegaanbod vindt meestal buiten plaats.

(Bij)scholing voor medewerkers maakt meer bewegen makkelijker
Medewerkers vinden het belangrijk dat hun vestiging beweegaanbod heeft. Het huidige beweegaanbod vinden ze vaak niet voldoende. Dit komt volgens hen onder andere door een gebrek aan bekwaamheid en enthousiasme onder collega’s. Het is daarom belangrijk om medewerkers beter te informeren, bij te scholen en te enthousiasmeren over het belang van bewegen bij kinderen.

Samenwerking als oplossing voor gebrek aan personeel en ruimte
Naast een gebrek aan kennis en vaardigheden noemen medewerkers ook personeelstekort en gebrek aan ruimte als belangrijke redenen voor onvoldoende beweegaanbod. Samenwerkingen aangaan met partners in de gemeente of de sport- en beweegsector kan hierbij uitkomst bieden. Zo kan de hoeveelheid en kwaliteit van het beweegaanbod vergroot worden.