15 december 2022

Kinderopvangtoeslag 2023 nogmaals extra verhoogd op verzoek Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie van GroenLinks en de PvdA aangenomen om de maximum uurprijs voor de kinderopvangtoeslag nogmaals extra te verhogen. Het kabinet besloot eerder deze week al het toeslagtarief voor 2023 met een extra 0,94% te indexeren voor alle vormen van kinderopvang. Op die manier wil het kabinet ouders compenseren voor de hoge inflatie in 2022. De Tweede Kamer heeft daarbovenop nu extra geld vrijgemaakt, zodat de verwachte inflatie voor 2023 ook alvast kan worden meegenomen in het toeslagtarief.

Het gaat in totaal om 45 miljoen euro extra. Volgens RTL Nieuws komt dat in de praktijk neer op een extra verhoging van ca. 6 cent. NOS meldt dat in de loop van volgend jaar duidelijk moet worden hoe hoog de toeslag precies wordt. De aanpassing wordt dan met terugwerkende kracht ingevoerd per 1 januari 2023.

Extra verhoging om gestegen prijzen 2022 én 2023 te compenseren
De aangepaste indexatie voor de kinderopvangtoeslag voor 2023 is een tegemoetkoming aan ouders die te maken hebben met sterk gestegen prijzen als gevolg van de inflatie. Ook de prijzen in de kinderopvang stegen bij veel aanbieders meer dan de indexatie van de overheid.

De maximum uurprijs voor 2023 wordt gebaseerd op de loon- en prijsontwikkeling in 2022 en 2023 zoals die in maart 2022 werd verwacht. De werkelijke inflatie in 2022 is zoals we weten heel veel hoger uitgevallen. Normaal gesproken wordt dat pas weer in het jaar dáárna aangepast – de tarieven voor 2024 dus. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden had het kabinet eerder deze week al besloten het tarief voor 2023 nu toch alvast bij te stellen, zodat ouders eerder weten waar ze aan toe zijn. Die prijsbijstelling was gebaseerd op de inflatie van 2022, de verwachte inflatie van 2023 zat daar nog niet bij. Die zou de minister meenemen in het toeslagtarief voor 2024. Op aandringen van de Tweede Kamer is dat nu dus toch naar voren gehaald.

Emmeline Bijlsma: “We zijn blij dat de minister al besloot om niet helemaal tot 2024 te wachten om iets aan de gestegen prijzen te doen. Mooi dat GroenLinks en PvdA hier nog een extra stap in zetten door ook voor de prijsstijgingen in 2023 een compensatie te regelen in het toeslagtarief.”

Deze extra indexatie is dus een compensatie voor de gestegen prijzen die toekomt aan de ouders. Deze compensatie van de uitzonderlijke inflatie is helaas géén antwoord op het verzoek van de cao-partijen tot het verhogen van de kinderopvangtoeslag om medewerkers meer salaris te geven.

Geen reparatie van afwijkende indexatie in het verleden
De indexatie van het toeslagtarief gebeurt volgens een vaste rekenmethode, die wettelijk is vastgelegd. In het verleden heeft de regering een aantal keer van die methode afgeweken. Daardoor is het toeslagtarief al jaren veel lager dan wat het had moeten zijn als de overheid de rekenmethode had gevolgd. Zie ook het artikel dat Ed Buitenhek hierover publiceerde. Hier wees ook GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug de minister op. Hoewel het kabinet er nu voor kiest om extra verhoging te doen buiten de reguliere indexatie, is deze verhoging niet toereikend om de rekenfouten uit het verleden te repareren.