5 september 2023

Kinderarmoede in de kinderopvang – hoe gaan jullie ermee om? Vul de vragenlijst in

Foto: Colin Czerwinski

Eén op de dertien kinderen in Nederland groeit op in armoede. Professionals in de gastouder- en kinderopvang hebben regelmatig te maken met armoedeproblematiek en zouden veel voor gezinnen in armoede kunnen betekenen. De vraag is welke handvatten zij nodig hebben om dit taaie vraagstuk effectief aan te pakken.

In opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid ontwikkelen de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Rotterdam daarom dit schooljaar (2023-2024) samen met professionals, ouders en deskundigen een handreiking over het omgaan met kinderarmoede in de kinderopvang. Dit is een vervolg op de handreiking voor het omgaan met armoede op scholen (po, vo, mbo), in het sociaal domein en in de jeugdgezondheidszorg.

De handreiking ‘Omgaan met armoede in de kinderopvang’ wordt gebaseerd op bestaande goede praktijken én input van professionals uit de kinderopvang en ervaringsdeskundigen.

 

Vul uiterlijk 21 september de vragenlijst in
Met dit bericht willen we je vragen om je ervaringen op dit thema te delen, als input voor de handreiking. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten.

Klik hier voor de handreiking voor scholen.

Ga naar de vragenlijst