20 februari 2023

Internetconsultatie wijzigingen bso en vaste gezichtencriterium kinderopvang

Kinderopvangorganisaties krijgen meer ruimte om aan het vaste gezichtencriterium te voldoen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarvoor het Besluit kwaliteit kinderopvang aanpassen. Tegelijk wil de minister drie kwaliteitseisen aanpassen voor de buitenschoolse opvang, waardoor de bso een rijker aanbod aan activiteiten kan aanbieden. De aanpassing van het Besluit kwaliteit kinderopvang is in nauw overleg met sectorpartijen tot stand gekomen.

Samenvatting wijziging vaste gezichtencriterium:

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van de stamgroep, krijgt een kind een aantal vaste gezichten toegewezen. Op iedere dag het kind aanwezig is, moet ook een van de vaste gezichten aanwezig zijn. Vanuit de aanpassing van het Besluit kwaliteit kinderopvang krijgt een kinderopvangorganisatie de mogelijkheid om beroepskrachten in opleiding als vast gezicht in te zetten. Daardoor kan een grotere groep beroepskrachten als vast gezicht gaan fungeren. Bij deze mogelijkheid gelden wel een aantal voorwaarden die als doel hebben om de emotionele veiligheid voor het kind te beschermen en te voorkomen dat de werk- en mentale druk van beroepskrachten (in opleiding) niet hoger wordt.

Samenvatting wijzigingen Buitenschoolse opvang:

In het besluit worden drie kwaliteitseisen gewijzigd die betrekking hebben op de buitenschoolse opvang:

  1. De beroepskracht-kindratio wordt op het niveau van de kinderopvanglocatie berekend (in plaats van op groepsniveau).
  2. Het kindercentrum-overstijgend opvangen tijdens schoolvrije periodes wordt vereenvoudigd. Zo hoeven er geen aparte afspraken in contracten tussen ouder en houder opgenomen te worden. Ook wordt duidelijker aan welke voorwaarden wel voldaan moet worden.
  3. Het wordt mogelijk om anders-gekwalificeerde beroepskrachten, zoals iemand met een achtergrond in muziek, sport of natuur, formatief in te zetten.

Reageer tot en met 2 april 2023 op de internetconsultatie

De wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang staat online voor de openbare internetconsultatie. Maak vooral gebruik van de consultatie om jouw reactie/ mening over de wijziging te geven. Hier kan je reageren.

De formele reactie van de BK zal voor het eind van de internetconsultatie ingediend worden.

Lees hier het wetsvoorstel, de toelichting en de beantwoorde IAK-vragen.