1 augustus 2022

Internetconsultatie wijziging Wet kinderopvang – aanspraak op kinderopvangtoeslag

Op basis van de huidige wetgeving hebben Oekraïense ontheemden en ouders met een partner buiten de EU geen aanspraak op kinderopvangtoeslag (KOT) om arbeid en zorg voor kinderen te combineren. Daarom wordt voorgesteld dat alle ouders met een partner buiten de EU KOT kunnen aanvragen, mits aan de overige voorwaarden in de Wet kinderopvang wordt voldaan. Op 29 juni hebben wij al eerder aandacht besteed aan deze genoemde aanpassingen.

De wetswijziging maakt het mogelijk dat Oekraïense vluchtelingen (dit zijn veelal vrouwen) die met hun kinderen zijn gevlucht, maar waarvan de partner nog (noodgedwongen) in Oekraïne verblijft of andere ouders met een partner buiten de EU, aanspraak kunnen maken op de KOT regeling. Dit kan, als zij in Nederland werken, vanaf 4 maart 2022 met terugwerkende kracht. Kinderopvang is een belangrijk hulpmiddel voor ouders om te kunnen werken. Daarmee wordt de drempel voor het betreden van de arbeidsmarkt verlaagd.

Wil je een reactie over de wetswijziging geven? Dan is het mogelijk om tot en met woensdag 3 augustus 2022 op de consultatie te reageren.

Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid.