29 mei 2024

Internetconsultatie meldplicht ernstige incidenten in de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties moeten ernstige veiligheidsincidenten melden. Tot nu toe meldt een deel van de kinderopvangorganisaties ernstige incidenten, maar niet iedereen. Daarom wil minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een meldplicht voor ernstige incidenten opnemen in de Wet Kinderopvang. Vandaag start een internetconsultatie voor dit wetsvoorstel. Naar verwachting kan de meldplicht per 1 januari 2026 ingaan.

Momenteel geen verplichte melding bij toezichthouder
Het wetsvoorstel regelt dat kindercentra en gastouders een ernstig incident waar een kind bij betrokken is, zo snel mogelijk doorgeven aan de toezichthouder (de GGD). Bijvoorbeeld wanneer een kind opgenomen moet worden in het ziekenhuis of is overleden als gevolg van een ongeluk. Op dit moment hoeven kinderopvangorganisaties dit soort incidenten niet verplicht door te geven aan de toezichthouder.

Beter beeld van ernstige incidenten
De toezichthouder kan door de meldplicht beter toezicht houden, doordat hij eerder op de hoogte is van een ernstig incident. De toezichthouder kan dan beslissen om gelijk naar de kinderopvanglocatie te gaan en een onderzoek te starten of om het incident mee te nemen in een volgend bezoek. Ook krijgen de toezichthouder en het ministerie een beter beeld van het aantal ernstige incidenten in de kinderopvang en wat de oorzaken van deze incidenten zijn. Naar aanleiding van deze informatie kan het ministerie indien nodig het beleid aanpassen. Op deze manier helpt de meldplicht om de kwaliteit en veiligheid van kinderopvang in Nederland te verbeteren.

Minister Van Gennip: “Veiligheid in de kinderopvang is van het allergrootste belang. Ouders moeten hun kinderen met een goed gevoel achter kunnen laten. Als er onverhoopt toch iets misgaat, dan is het voor alle betrokkenen belangrijk dat gekeken wordt naar de oorzaak. Gelukkig zijn er al kinderopvangorganisaties die ernstige incidenten melden bij de GGD. Om ervoor te zorgen dat dit altijd gebeurt, is het voorstel om melden verplicht te maken.

Reageer tot en met 12 mei op de internetconsultatie
De internetconsultatie voor dit wetsvoorstel staat open van 24 mei tot en met 21 juni 2024. Iedereen die dat wil, kan reageren.

Bron: rijksoverheid.nl