19 januari 2023

Gecombineerde Oudercommissie mogelijk

Mede op aandringen van BK heeft het ministerie van SZW per 1 januari 2023 het mogelijk gemaakt om voor locaties waar een KDV en een BSO zijn gehuisvest, een gecombineerde Oudercommissie (OC) in te stellen.

Houders van een kindercentrum zijn verplicht om per apart kindercentrum een OC in te stellen. Soms bieden houders op dezelfde locatie KDV én BSO aan. Formeel zijn dat twee verschillende voorzieningen en dus twee verschillende kindercentra. In de praktijk kan dit echter worden ervaren als één opvanglocatie en kan er de behoefte zijn om een gecombineerde OC in te stellen. Deze mogelijkheid is nu formeel opgenomen in de Wet kinderopvang (artikel 1.58a).

Er moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden. De verschillende kindercentra moeten van dezelfde houder zijn en gevestigd in hetzelfde pand of aangrenzende gebouwen. Een belangrijke voorwaarde is daarnaast dat in de gecombineerde oudercommissie ouders met kinderen uit beide opvangsoorten zijn vertegenwoordigd. Ook regelt de wet dat ouders met kinderen op de ene opvangsoort geen besluit over de andere opvangsoort mogen nemen.

Lees hier het volledige bericht van het ministerie.