24 juli 2023

Extra middelen voor VVE in 20 focusgebieden

Foto: Susan Holt-Simpson

Het ministerie van OCW heeft het Programma Ontwikkeling jonge kind ontwikkeld. Dit is een uitwerking van de ambitie uit het coalitieakkoord om leerachterstanden te voorkomen door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het programma richt zich op het versterken van de kwaliteit van het aanbod en van de relatie tussen opvang en onderwijs.

In een kamerbrief schrijft minister Robbert Dijkgraaf dat hij met het programma Ontwikkeling jonge kind de kansengelijkheid van kinderen wil vergroten door de inzet van passende interventies. De vier programmalijnen zijn:

  • Ontwikkeling van het kind stimuleren in het gezin
  • Meer kinderen die daar baat bij hebben gebruik laten maken van VE
  • Gezamenlijke training en coaching voor pedagogisch medewerkers VE en leerkrachten groep 1, 2 en 3
  • Groep 1 en 2 versterken met een onderwijsassistent of pedagogisch medewerker naast de bevoegde leerkracht

In totaal is er € 20,8 mln in 2023 en € 45,4 mln vanaf 2024 beschikbaar. De middelen zijn (helaas!) uitsluitend beschikbaar voor de 20 focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Vanuit de BK blijven we aandringen op een bredere inzet in de komende jaren.

De 20 focusgebieden van het NPLV zijn: Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West, Arnhem Oost, Breda Noord, Delft West, Dordrecht West, Den Haag Zuidwest, Eindhoven Woensel-Zuid, Groningen Noord, Heerlen Noord, Leeuwarden Oost, Lelystad Oost, Nieuwegein Centrale-As, Roosendaal -stad, Rotterdam Zuid, Schiedam Nieuwland-Oost, Tilburg Noordwest, Utrecht Overvecht, Vlaardingen West en Zaandam Oost.