3 mei 2023

Concept-stelselontwerp nu openbaar: hoofdlijnen, duiding en kanttekeningenLeden

Foto: Paul Hanaok

Foto: Paul Hanaoka

We zijn wel wat gewend in de kinderopvang maar op woensdag 26 april kwam er met de Kamerbrief van minister Van Gennip van SZW wel heel veel onverwacht nieuws naar buiten.

Eerst het uitstel van de stelselherziening met twee jaar naar 2027 – daar hebben we inmiddels uitgebreid op gereageerd. Vervolgens heeft de minister dezelfde dag ook het concept-ontwerp voor het nieuwe stelsel aan de Kamer gestuurd. Dit concept-ontwerp is echter nog in de ontwikkelfase. De impactanalyses, input van planbureaus CPB en SCP en een juridische toets kunnen en zullen tot belangrijke aanpassingen leiden, zo staat ook in de Kamerbrief. Het aanbieden van een concept-ontwerp is daarom prematuur en heeft ons verrast.

Nu het toch openbaar is, doen we ons best om de hoofdlijnen van het ontwerp en onze duiding en kanttekeningen voor jullie te schetsen. Uiteraard gaan we de komende periode graag verder met jullie in gesprek over het ontwerp.

Log in om de hooflijnen van het concept-stelselontwerp en de duiding en kanttekeningen te downloaden.

Lid worden