19 februari 2024

Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2023 op nieuwe webpagina Rijksoverheid.nl

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) monitort elk kwartaal de ontwikkelingen in tarieven en het gebruik van kinderopvang, en arbeidsparticipatie door ouders. SZW publiceert deze gegevens altijd op Rijksoverheid.nl. Voortaan staan de gegevens op een nieuwe webpagina. Daar vind je de laatste kwartaalrapportage én alle voorgaande kwartaalrapportages tot 2020. Ook zie je er de meerjarige ontwikkeling, uitgebeeld in grafieken.

Rapportage derde kwartaal
Onlangs is de rapportage over het derde kwartaal van 2023 gepubliceerd. Deze rapportage laat – vergeleken met dezelfde periode in 2022 – zien dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang is gestegen (+19.000), net als het aantal uur kinderopvang per kind per maand (+0,3 uur). Ook de netto arbeidsparticipatie van vrouwen (+0,8 procentpunt) en mannen (+0,9 procentpunt) ging omhoog. Het aantal gewerkte uren door zowel mannen als vrouwen blijft nagenoeg gelijk. In het derde kwartaal van 2023 steeg ook het aantal dagopvang- (+32 locaties) en BSO-locaties (+86 locaties). Het aantal gastouderlocaties daalde juist (-714 locaties).

De werkelijke uurtarieven in de kinderopvang liggen gemiddeld boven de maximum uurprijzen. In het derde kwartaal van 2023 nam dit verschil toe ten opzichte van het tweede kwartaal (in alle opvangvormen met ongeveer 0,5 procent). Wel is het verschil tussen de werkelijke uurtarieven en de maximum uurprijzen kleiner dan in 2022.

De volledige rapportage van het derde kwartaal van 2023 met gedetailleerde overzichten kunt u hier bekijken.