26 november 2021

Aanpassingen opgave Kinderopvangtoeslag door ouders

Helaas komt het tegenwoordig regelmatig voor dat door de personeelstekorten en Corona, ouders gecompenseerd moeten worden voor niet uitgevoerde opvanguren. Ouders dienen deze wijzigingen in het aantal uren opvang door te geven aan de Belastingdienst. We krijgen signalen dat er houders zijn die zich zorgen maken of Toeslagen deze extra mutaties wel aankan.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft van Toeslagen de verzekering gekregen dat het aantal mutaties verwerkt kan worden. Tevens kijkt Toeslagen naar mogelijkheden om dit zo actueel mogelijk en gemakkelijker voor ouders te kunnen doen.

We houden jullie op de hoogte van de aanpassingen door Toeslagen.