Samenwerking kinderopvang met onderwijs

Huisvesting vergemakkelijken en level playing field huur
Om een bredere toegang tot de kinderopvang wáár te kunnen maken zijn meer geschikte locaties nodig. Geschikte ruimtes met ook nog eens de juiste bestemming zijn zeer beperkt voorhanden. Gemeenten krijgen daarom een rol bij het opstellen van huisvestingsplannen voor kinderopvang. Net zoals basisscholen moeten kinderopvanglocaties vooraan in de planvormig van (nieuwe) wijken worden meegenomen. De verhuur van ruimtes in schoolgebouwen aan de kinderopvang verloopt vanaf 2022 via de gemeente in plaats van de school. Deze ruimtes krijgen de bestemming kinderopvang. Zo wordt een level playing field gewaarborgd en kan er worden voorzien in de structureel benodigde capaciteit van kinderopvang en in de mogelijkheid tot financiering daarvan.

Vergemakkelijken samenwerking
Een Btw-vrijstelling voor het uitwisselen van personeel tussen kinderopvang en school vergemakkelijkt de samenwerking. Samenwerking dient te gebeuren vanuit gelijkwaardigheid en respect voor de autonomie van beide partners.