Vooruitkijken: ALV en Stint

Vooruitkijken: ALV en Stint

De tweede Coronagolf roept nieuwe zorgen op. Terwijl we dit schrijven sluit een grote middelbare school bij ons in de stad haar deuren tot na de herfstvakantie vanwege een zich uitbreidend cluster aan besmettingen. Zoals we ook van veel leden hoorden dat in hun persoonlijke omgeving vrienden en familieleden door Corona besmet zijn. Maar het heeft niet tot clusterbesmettingen op Kinderopvang organisaties geleid. Dat wijst op zorgvuldige omgang met voorgeschreven gedragsregels en grote alertheid.

Dat bleek ook vorige week toen wij voor onze leden testen inkochten omdat het via de GGD’s veel te lang duurde. Van de inkoop via ons bureau is intensief gebruik gemaakt. Afgelopen week hebben we een enquête gehouden over het gebruik van die testen en over het aantal groepen dat heeft moeten sluiten. Door al jullie kunst- en vliegwerk is dat aantal sluitingen gelukkig nog beperkt gebleven. De media-aandacht zal waarschijnlijk door dit “goede” nieuws helaas beperkt blijven.

Door de nieuwe maatregelen moet de ALV op 6 oktober digitaal plaatsvinden. We treffen nu voorbereidingen opdat via chat toch van gedachten kan worden gewisseld. Bijvoorbeeld met onderzoeker Ed Buitenhek en Martin van Osch (directeur Waarborgfonds Kinderopvang). Zij zullen in korte presentaties ingaan op de vragen die onder leden leven over de effecten van de Corona-crisis op de vraag naar kinderopvang en de gevolgen die dat heeft voor bedrijfsexploitaties.

Jullie betrokkenheid en deelname aan de ALV is voor ons belangrijk omdat de benoeming van nieuwe bestuursleden niet langer op zich kan laten wachten, de jaarrekening moet worden goedgekeurd evenals het nieuwe contributie stelsel.

Op donderdag 8 oktober vindt er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats waarbij de stand van zaken rondom de Stint aan de orde komt. Wij beleggen de dag erna, 9 oktober, een webinar waarbij we inzicht geven in de wijze waarop het Stint-dossier door de minister en de haar adviserende instellingen is behandeld en wat voor impact dit heeft voor terugkeer van de Sint, als BSO-bus, op de rijweg. Volg de berichtgeving over de online bijeenkomst op deze site.

We hopen jullie a.s. dinsdag op onze online ALV te ontmoeten!

Felix en Emmeline

Personenvervoer Coronavirus
Door:
30 september 2020