De zomervakantie komt eraan – hoe staat het eigenlijk met de Stint?

De zomervakantie komt eraan – hoe staat het eigenlijk met de Stint?

Na maanden van Corona-beperkingen staat de zomervakantie voor de deur. Tijd om lekker met de BSO op pad te gaan. Tijd om duidelijkheid te krijgen over de Stint. Ruim een jaar na de totstandkoming van de Beleidsregel Bijzondere Bromfietsen, ruim acht maanden na het indienen van de tweede aanvraag voor de BSO Bus (zoals de nieuwe naam van de Stint luidt), ligt er ondertussen een stapel positieve rapporten op de bureaus van het Ministerie van I&W. Het is voor de kinderopvang belangrijk dat we nu zekerheid krijgen, en minister Van Nieuwenhuizen nog vóór de zomervakantie het besluit neemt om de BSO Bus toe te laten tot de weg. 

De kinderopvang en het primair onderwijs zijn nu drie weken geheel open en het leven heeft weer iets van zijn “normale” gang van zaken terug. Veel van onze leden kijken ook vooruit naar de tweede helft van dit jaar en vragen zich af: wanneer krijgen we duidelijkheid over de BSO Bus zodat we alle voorbereidingen kunnen treffen om deze weer in te zetten?

Vanzelfsprekend laten wij ons regelmatig informeren door de fabrikant en hebben we, vaak samen met onze partners BMK en Boink, contact met het verantwoordelijke ministerie. Uit de contacten maken wij op dat een besluit over de toelating van de BSO Bus (zoals de nieuwe naam van de Stint luidt) niet lang meer op zich zal laten wachten. Op basis van de informatie die wij hebben, gaan we ervan uit dat dit een positief besluit zal zijn omdat de BSO Bus voldoet aan de eisen van de Beleidsregel Bijzondere Bromfiets.

Kijk je naar de Beleidsregel, dan zijn er grofweg drie typen vereisten waaraan de BSO-Bus moet voldoen. Ten eerste moet de productie met voldoende waarborgen zijn omkleed om zeker te stellen dat iedere BSO Bus die van de band rolt, gelijk is aan het voertuig dat is gekeurd. De RDW is hierin de certificerende instantie. De zgn. Conformity of Production is in januari afgegeven. Ten tweede moet de BSO Bus op de technische aspecten goedgekeurd worden. Ook dat gebeurt door de RDW. Dit proces, dat uiterst zorgvuldig is vormgegeven, is in februari afgerond – naar wij aannemen met een positief advies, aangezien anders de aanvraag was afgekeurd of de mogelijkheid tot aanpassing was gegeven. Tenslotte moet een rapport van een deskundige en onafhankelijke instantie op basis van een risicobeoordeling aantonen hoe aandacht is besteed aan het gebruik van het voertuig in het verkeer. Dit onderzoek is gedaan door TNO, met een positieve conclusie. Een niet onbelangrijk rapport, aangezien de Stint van de weg is gehaald op basis van een rapport van diezelfde instantie.

Bovenop dit hele pakket aan eisen in de beleidsregel, heeft de Minister naar aanleiding van het OVV rapport ook nog eens de toezegging aan de Kamer gedaan dat zij de SWOV om advies zal vragen bij iedere aanvraag voor een Bijzondere Bromfiets. De SWOV was ook al gevraagd om advies bij de totstandkoming van de beleidsregel, en de zienswijze mag daarmee bekend worden verondersteld. Zo heeft de SWOV zich altijd op het standpunt gesteld dat de bijzondere bromfiets alleen op fietspaden of 30 km/u wegen zou moeten rijden, gescheiden van ongelijkwaardige voertuigen zoals auto’s. Om dit zorgpunt specifiek voor de Stint te ondervangen heeft de Minister al in februari 2019 aan de Kamer laten weten afspraken te maken met onze branche over het gebruik van veilige routes en een rijvaardigheidstraining. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat bijna een jaar geleden door alle partijen is ondertekend en aan de Tweede Kamer gestuurd.

Even terzijde: Het is best opmerkelijk dat we voor het gebruik van de BSO Bus expliciet veilige routes moeten vaststellen. We rijden immers op de wegen die wij nu ook allemaal, als burgers en kinderopvang, gebruiken. Lopend of fietsend - al dan niet met kleine kinderen achterop, in de bak of naast ons fietsend. Kennelijk worden al die wegen waar harder gereden mag worden dan 30 km/u onveilig geacht voor andere weggebruikers dan auto’s – je zou denken dat het dan tijd is om dáár iets aan te doen, en niet om slechts voor één voertuig maatregelen te vragen.

Enfin, als je al deze punten waaraan de BSO Bus moet voldoen beziet, en alle positieve rapporten, adviezen en afspraken die er zijn gemaakt, dan kun je mijn inziens niet anders dan concluderen dat we binnenkort met een veilige BSO Bus op pad kunnen. Het belang van de BSO Bus voor onze branche en voor een veilig vervoer van kinderen en het belang van snelle besluitvorming – vóór de zomer - hebben wij ook de afgelopen weken nog meerdere malen onder de aandacht gebracht van zowel SZW als I&W. We hebben er alle vertrouwen in dat de Minister van I&W op basis van de voorliggende informatie positief zal besluiten.

Door:
02 juli 2020