Dagbericht

Dagbericht
#WijvanBK

Vandaag vindt er een marathonzitting plaats van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Minister Slob zal daar ongetwijfeld vragen krijgen over de problemen in de samenwerking tussen Kinderopvang en Primair Onderwijs. Gisteren hadden wij uitvoerig contact met Kamerleden. Zij zijn goed op de hoogte van de stand van zaken en delen onze grote zorgen. We hebben toelichting gegeven op vele praktijk voorbeelden.

Neem Matthijs de Gruijter van Struin. Hij heeft een mooie BSO, aan de rand van de Waal in het buitengebied van Nijmegen. Struin heeft nog maar van 1 van de 33 scholen waar hij en zijn medewerkers wekelijks bijna 600 kinderen halen, een reactie gehad. Struin vraagt al een week om gezamenlijk overleg om de planningsvraagstukken op te lossen. 

Struin kan daarbij verwijzen naar de oproep die Minister Slob afgelopen vrijdag deed samen met (‘onze’) staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken. Zij riepen de schoolbesturen op om adequaat samen te werken met de Kinderopvang.

Nu is oproepen wel iets anders dan spoedoverleg organiseren. Het had gescheeld als de minister samen met de PO-Raad en de samenwerkende Kinderopvangorganisaties (BK, BMK en BOinK) in een indringend gesprek oplossingen had verkend, aan de hand van de ’slechte’ voorbeelden. De oproep heeft tot nu toe weinig effect, het onderwijs voelde zich vrij om op vakantie te gaan. Overleg vindt nauwelijks plaats.

Logistiek is de opgave vanaf 11 mei een grote uitdaging. Als scholen wel samen met BSO overleg voeren en de reguliere tijden aanhouden, horen we van de meeste organisaties dat het een grote puzzel is, maar wel te doen. Als scholen dat overleg niet voeren, is het natuurlijk niet te doen. BSO’s kunnen hun opdracht alleen maar goed vervullen, als scholen zich houden aan hún deel van de afspraken. Doen scholen dat niet, dan zullen de BSO’s keuzes moeten maken. Scholen die zonder overleg afwijken van de schooltijden en groepsindelingen, zullen dan bijvoorbeeld volgens het reguliere regime worden bediend.

De komende dagen zullen wij als Samenwerkende Kinderopvangorganisaties met een oproep aan de schoolbesturen opnieuw naar buiten te treden. Via de voorzitter van MKB Nederland wordt het kabinet gemaand opnieuw te kijken naar een snelle opening van de scholen na 11 mei. De uitkomsten van het overleg in de Kamer, in het bijzonder de antwoorden van Slob zullen duidelijk maken of het door velen gedeelde pleidooi voor versnelde opening van de scholen kansrijk is.

Blijf ons van input en voorbeelden voorzien, we gebruiken ze actief in onze contacten.

Emmeline Bijlsma en Felix Rottenberg.

Emmeline Bijlsma Felix Rottenberg

Coronavirus
Door:
24 april 2020