Dinsdagavondbericht: openstelling kinderopvang & onderwijs

Dinsdagavondbericht: openstelling kinderopvang & onderwijs
#WijvanBK

Het was gisteren een spannende dag. Zoals bekend werken we voortreffelijk samen met BOinK en BMK. In onze dagelijkse call besloten we om de lobby van de afgelopen dagen vandaag nog verder te intensiveren. Daarbij worden we altijd goed geholpen door onze “eigen brancheorganisatie” VNO-NCW/MKB-Nederland. Ook de directe lijn met staatssecretaris van SZW, Tamara Van Ark, en de Directeur Kinderopvang van SZW werkt op zo’n moment heel goed. Inzet vandaag was de gelijkschakeling tussen Kinderopvang en Onderwijs: per 11 mei beiden open. En begrip voor de vraag van pedagogisch medewerkers om extra maatregelen zoals testen. Daar vonden we veel begrip voor bij de staatssecretaris. Zij heeft zich maximaal voor ons ingespannen.

Toen kwam de persconferentie van de Premier. We schrokken. Omdat Rutte een mantra hanteerde: de BSO volgt het ritme van de basisscholen. Daar kan je op twee manieren naar kijken: óf de scholen blinken uit in maximale samenwerking, dat komt voor, óf de scholen vinden dat lastig en dicteren hun ritme. Dan wordt het voor de BSO een lastig organisatorisch vraagstuk en kunnen ouders niet zo goed worden geholpen als wij zouden willen.

In een call met de staatssecretaris direct na de persconferentie gaf zij een toelichting op de brief van het kabinet van vanavond: de oudercompensatie wordt voortgezet voor alle werksoorten (KDV, GOO en BSO). Een variant die we eerder op tafel hadden gelegd tijdens de scenariobesprekingen van de drie partners met het ministerie waar een aantal leden actief over mee heeft gedacht. De verlenging van de compensatieregeling geeft adem. Het blijft dan nog een organisatorische puzzel, maar die is oplosbaar. Uit een peiling van 14 van onze leden verspreid over het hele land blijkt dat er mogelijkheden zijn (ruildagen, vakantierooster e.d.) om het beste uit de BSO te halen en ouders zoveel mogelijk te ontlasten. Daar zijn we vandaag weer mee aan de slag. We staan zeer open voor jullie suggesties en komen daar snel weer op terug.

Emmeline Bijlsma en Felix Rottenberg.

Emmeline Bijlsma Felix Rottenberg

Coronavirus
Door:
21 april 2020