Een nieuwe fase in aantocht?

Een nieuwe fase in aantocht?

Het vrijdag-gevoel, het vrije weekend kondigt zich aan, maar iedereen heeft zijn handen vol omdat er een nieuwe fase in aantocht lijkt. Een korte terugblik – met de compensatieregeling in de hoofdrol – en veel aandacht voor een vooruitblik – over de besluitvorming over een eventuele heropening.

Terugblik
Vanmiddag is de brief de van het kabinet verschenen waarin zij uiteenzet hoe de regeling voor de oudercompensatie wordt uitgevoerd. Kernpunten:

  • door samenwerking tussen Belastingdienst/Toeslagen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden ouders rechtstreeks uitbetaald
  • de compensatie wordt in de maanden juni en uiterlijk juli overgemaakt

Zoals bekend adviseren de samenwerkende brancheorganisaties in de Kinderopvang, BK en BMK, aan alle kinderopvangorganisaties om - voor zover daar sprake van is - niet lang te wachten met het uitbetalen van het deel boven de maximum uurprijs.

De uitwerking van de compensatieregeling voor de gastouderopvang vroeg echt aandacht. De afgelopen weken is er hard gewerkt door ons bestuurslid Huber Agterberg, onze stafmedewerker Carla Schipperheijn en de brancheorganisaties VGOB en Nysa om overeenstemming te bereiken over de compensatieregeling. Een uitgebreide toelichting is inmiddels aan jullie verstrekt. Volgende week wordt er voor BK leden een spreekuur ingericht waar iedereen snel en adequaat geholpen kan worden.

Vooruitblik
Volgende week neemt het kabinet weer besluiten over de maatregelen inzake de Coronacrisis. Het kabinet laat zich daarbij adviseren door experts van het Outbreak Management Team. Naar verwachting zal een eventuele heropening van Kinderopvang en Onderwijs in deze besluitvorming een belangrijke rol spelen. De afgelopen weken hebben we – met onze trouwe partners BMK en Boink - daarover veelvuldig overlegd met de beide ministeries en betrokken organisaties zoals de PO-Raad, VNG, FNV, Voor Werkende Ouders en Ouders & Onderwijs.

Die overleggen gaan over de verschillende scenario’s – hoe organiseren we bijvoorbeeld de 24/7 opvang als de reguliere opvang weer open kan. En over de verschillende randvoorwaarden. Zijn er voldoende medewerkers beschikbaar; hoe zorgen we voor de 1,5 meter afstand tussen ouders; moeten er extra hygiëne maatregelen worden getroffen, hoe zorgen we ervoor dat medewerkers zich veilig voelen. Voor de Kinderopvang, maar ook voor alle andere branches worden er door ministeres en brancheorganisaties protocollen opgesteld voor de zogeheten 1,5 meter-samenleving.

Wij gaan ervan uit dat het Kabinet in de besluitvorming over een eventuele openstelling als vanzelfsprekend rekening houdt met de gezondheid van kinderen en medewerkers. Als het kabinet zou besluiten dat opening verantwoord is, staat wij als branche klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen en zo snel mogelijk onze deuren weer te openen. Dat is voor kinderen, ouders en werkend Nederland van groot belang.

We vinden het jammer dat binnen het onderwijsveld dat vertrouwen in een afgewogen besluitvorming van het kabinet kennelijk minder groot is. De roep om een langere sluitingsperiode die we in de media horen en het pleiten voor een fasering van de openstelling geeft daar blijk van.

We zien daarbij wat weinig oog voor de belangen van kinderen (die weer willen spelen en ontwikkelen), ouders (die het steeds zwaarder krijgen om werk en thuiszittende kinderen te combineren) en werkend Nederland.

Kinderopvang en Onderwijs zijn nauw met elkaar verweven. Als het onderwijs slechts gedeeltelijk open gaat, kan de kinderopvang niet zomaar haar “eigen gang” gaan. Wij pleiten daarom nadrukkelijk voor een brede afweging van alle belangen die hierbij een rol spelen.

We hebben dit signaal duidelijk naar voren gebracht, ook via VNO-NCW/MKB-Nederland. BK is hier actief lid van. Na overleg van ons met MKB Nederland heeft haar voorzitter Jacco Vonhof woensdag een signaal aan minister Eric Wiebes van Economische zaken gestuurd. Zijn boodschap was: ‘pas op dat de Kinderopvang over één kam wordt geschoren met het onderwijs, de kinderopvang is een bedrijfstak, geen publieke sector. De sector wil graag open wanneer dat verantwoord is, dit is voor werkend Nederland cruciaal. Niet in de laatste plaats omdat het voor (thuis) werkende ouders steeds zwaarder wordt’.

Wij hopen en verwachten dat premier Rutte aanstaande dinsdag duidelijkheid verschaft over een exit strategie in fasen met volop aandacht voor de positie van Kinderopvang en Onderwijs.

Vragen of opmerkingen: mail ons, en we zullen contact met jullie opnemen.

Een goed weekend,

Hartelijke groet,

Emmeline Bijlsma en Felix Rottenberg.

Emmeline Bijlsma Felix Rottenberg

Door:
17 april 2020