Nadenken over de volgende stap - woensdagochtendbericht

Nadenken over de volgende stap - woensdagochtendbericht
#wijvanBK

Er is nog geen witte rook over de manier waarop de oudercompensatie uitgevoerd gaat worden, maar de beide staatssecretarissen Tamara van Ark en Alexandra van Uffelen werken hard aan een oplossing. Zodra we meer weten, berichten wij jullie daarover in samenwerking met onze partners BoinK en BMK.

UPDATE: Inmiddels is de uitvoering van de compensatieregeling rond, zie daarvoor ons nieuwsbericht van 17 april 2020.

De ingelaste persconferentie van premier Mark Rutte dinsdagavond bracht geen nieuwe maatregelen maar was tegelijkertijd niet zonder reden. Uit de duidelijke toelichting van de minister-president kwam één boodschap naar voren: het is nog te vroeg om te speculeren over een exit strategie. Nederland is op een slimme manier op slot gegaan, straks moeten we op een slimme manier van het slot, naar het ‘nieuwe normaal’ in een 1,5 meter samenleving.

Achter de schermen - dat is logisch - zijn tal van organisaties, zoals VNO-NCW- waar wij actief lid van zijn - ministeries, gemeenten, schoolbesturen en jullie, de hele KO sector, aan het nadenken over de toekomst. Samen met een aantal leden van ons en van BMK kijken we naar scenario’s. Dat vraagt om wijsheid, te snelle handelingen en sprongen kunnen averechts werken.

Wij gaan in de week na Pasen weer een enquête op de site bij jullie uitzetten om informatie en inzichten bij jullie op te halen. Dan gaat het om vragen als:

  • hoeveel dagen heb je als organisatie nodig om op te starten;
  • wat is jullie inschatting over de opkomst van ouders met hun kinderen als de reguliere KO weer kan worden opgestart;
  • wat zijn de belangrijkste maatregelen die we moeten treffen - bv op gebied van hygiëne, logistiek van brengen en halen, ziekmeldcriteria e.d..

Voor de duidelijkheid: Deze vragen zijn niet ingegeven door een specifieke verwachting over het tijdstip van openen van de kinderopvang. Maar wij willen achterhalen wat jullie overwegingen zijn. Deze input is essentieel bij alle overleggen die wij dagelijks namens jullie voeren.

Succes en sterkte de komende dagen,

Emmeline Bijlsma en Felix Rottenberg
Emmeline Bijlsma Felix Rottenberg

Door:
08 april 2020