Maandagbericht

Maandagbericht

Pasen nadert, het mooie weer neemt toe, ook al blijven we binnen, de zonneschijn versterkt het gemoed in deze moeilijke tijden. Er nadert een belangrijke week waarin wij hopen dat duidelijkheid wordt verschaft over de uitvoering van de oudercompensatie. Daar is door ambtenaren van de Directie Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken, de dienst Toeslagen van de Fiscus, RVO en het Waarborgfonds hard aan gewerkt. De ambtenaren van de genoemde ministeries verdienen een groot compliment voor hun inzet, het is complexe materie. Voortdurend vindt afstemming plaats met de zogenaamde Technische Commissie van vertegenwoordigers van BK, BMK en BoinK. Huber Agterberg is betrokken vanuit BK om ook de positie van de gastouders en gastouderbureaus te behartigen. Als de regeling duidelijk is zullen wij als gezamenlijke organisaties daarover uitvoerig communiceren.

Wij hebben dagelijks contact met jullie, onze leden. Wij hebben veel aan jullie informatie en vragen. Via conference calls met groepen leden en individuele gesprekken bespreken we de vragen over expats, gemeentelijke regelingen, samenwerking met scholen, de compensatieregeling, scenario’s voor de komende weken en maanden, de communicatie, de noodopvang (rol van de gemeenten en duidelijkheid over de cruciale beroepen) en alles wat verder voorbij komt.

Als de komende weken meer inzet van experts nodig is maken we een poule van deskundigen, er zijn veel directeuren, bestuurders, controllers onder onze leden die goed op de hoogte zijn – dit zijn unieke netwerken die we willen activeren. Op dit moment zijn onze medewerkers van het bureau en backoffice dagelijks bereikbaar, zij informeren ons voortdurend; wanneer dat maar even nodig is nemen wij zelf contact met jullie op.

Afgelopen donderdag hebben wij samen met Boink en BMK overleg gevoerd met Tamara van Ark, de staatsecretaris van het ministerie van Sociale Zaken over de situatie na 21 april. Het is nog koffiedik kijken wat het kabinet voor maatregelen in de derde week van april af zal kondigen. Mede op basis van de uitkomsten van een enquête onder onze leden hebben we het vraagstuk van de opvang met haar besproken, als de KO voor de mei vakantie open zou kunnen gaan. Voor kinderen en ouders zou dat een enorme opluchting zijn, en velen van ons staan klaar om dit te regelen. Nogal wat leden waarschuwen echter voor een tekort aan capaciteit. Terecht pleiten zij voor een evenredige benadering. Nu doen onze leden alles om in te spelen op de vraag naar noodopvang. De noodopvang voor ouders die werken in cruciale beroepen, voor kwetsbare kinderen, en de 24/7 opvang, wordt overal mogelijk gemaakt dankzij de indrukwekkende inzet van pedagogisch medewerkers die zich op eigen initiatief beschikbaar stellen - ook voor diensten op onregelmatige uren. Dat leidt tot de reële vraag van Kinderopvangorganisaties of scholen tijdens de mei vakantie ook een deel van hun eigen kinderen kunnen opvangen. Op sommige plekken in het land houden scholen het gesprek daarover niet af, maar het is nog geen gemeengoed. Daar wordt komende week met minister Slob en zijn ambtenaren en de PO-Raad nader overleg over gepleegd.

Tenslotte: Wij zijn jullie zeer erkentelijk voor jullie inzet, voor de prestaties van jullie medewerkers en niet in de laatste plaats het begrip van duizenden ouders die op dit moment geen gebruik kunnen maken van de Kinderopvang. Nogmaals: mail of bel ons als we iets kunnen betekenen.

Felix Rottenberg & Emmeline Bijlsma

Coronavirus
Door:
06 april 2020