Haagse zaken: compensatieregeling in de maak

Haagse zaken: compensatieregeling in de maak

Als gezamenlijke brancheorganisaties (BK, BMK en BOinK) hebben we vorige week vrijdag met de overheid een intentieverklaring gesloten over het compenseren van ouders. Ouders krijgen alle kosten vergoed, zo hebben we bekend gemaakt. De overheid vergoedt de eigen bijdrage tot het toeslagtarief, de branche vergoedt de eigen bijdrage van ouders daarboven.

Met de afspraken die we hebben gemaakt, bereiken we een aantal hele belangrijke zaken.

We houden de kinderopvang-infrastructuur in stand, zodat we noodopvang kunnen bieden om Nederland nu draaiend te houden, én ervoor zorgen dat de economie na deze crisis weer snel uit de startblokken kan komen. We behouden de werkgelegenheid voor onze pedagogisch medewerkers en gastouders. En we voorkomen administratieve rompslomp bij kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus, gastouders, ouders en de Belastingdienst die er wel zou komen als betalingen en contracten worden stopgezet.

De overheid heeft zich bereid getoond om een forse financiële investering te doen om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. De kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald en ook de eigen bijdrage die ouders betalen tot het maximale uurtarief dat de overheid hanteert voor de kinderopvangtoeslag, wordt door de overheid vergoed. Wij mogen ons in onze handen knijpen met deze maatwerk-oplossing voor de kinderopvangsector.

Om onze doelen te behalen – en dit geldt in een crisis in zijn algemeenheid - is één ding van groot belang: consumentenvertrouwen. Want onze klanten, de ouders, zitten óók in onzekerheid. Zij kunnen geen kinderopvang afnemen, zien in sommige gevallen hun inkomen kelderen, vrezen wellicht voor hun baan. Dat kan leiden tot opzeggingen, opschorten van betalingen en alle gevolgen van dien.

Om rust en helderheid te creëren voor ouders hebben we daarom afgesproken dat kosten boven het maximale uurtarief tot het factuurbedrag voor rekening komen van het kindercentrum. Zo is de boodschap voor ouders helder: de kinderopvang kost in deze periode geen geld.

Het terugbetalen van de eigen bijdrage boven het maximale uurtarief, leidt tot omzetverlies en tot zorgen, dat begrijpen wij goed. Organisaties met hoge lasten – bijvoorbeeld door hoge huren in de grote steden of door grote investeringen in kwaliteit – en een hoog tarief krijgen te maken met een hogere omzetdaling dan anderen. Dat zal onrechtvaardig voelen.

Maar, zo beseft eigenlijk iedereen - er is een crisis. Kijk om je heen, en je ziet de grote gevolgen. Voor de horeca, verzorgende beroepen, paramedische beroepen, de reisbranche, de cultuursector, de evenementenbranche, trainingsbureaus, toeleveranciers van de horeca, campings, vakantieparken, gespecialiseerde uitzendbureaus, de zzp-ers, kledingwinkels. Kijk om je heen, en je realiseert je hoe goed er voor onze waardevolle sector wordt gezorgd. Hoeveel beter dan dit hadden de maatregelen kunnen zijn? We merken dat velen van jullie zich dit beseffen.

Wat nu als de afspraken grote gevolgen voor je organisatie hebben? Want wij realiseren ons heel goed dat het voor sommige organisaties harder aankomt dan anderen. Ook al kun je voor een deel de omzetdaling compenseren doordat je variabele kosten in deze periode ook een stuk lager zijn, de gevolgen kunnen toch slecht uitpakken. Daar waar dat het geval is, kunnen ondernemers een beroep doen op het pakket aan noodmaatregelen dat het kabinet heeft gelanceerd. Zo kunnen ondernemers hun belastingen uitstellen, zodat ze niet in liquiditeitsproblemen komen. Geen loonbelasting hoeven te betalen scheelt nogal een slok op een borrel. In geval van een groot omzetverlies bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de NOW, voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Dus bovenop de specifieke maatregelen voor de branche, kunnen ondernemers uit de kinderopvang een beroep doen op algemene crisismaatregelen. Net als alle andere sectoren.

De afgelopen en waarschijnlijk ook komende week werken Ministerie en Belastingdienst in nauwe samenwerking met de branche hard aan de praktische en financiële uitwerking van het plan. Jullie signalen en tips nemen we mee in deze gesprekken. Daarbij is ook aandacht voor de gastouderopvang, voor bijzondere vormen van kinderopvang aan huis (nanny's) en voor ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben zoals expats. Voor de exacte uitvoering vragen we nog ‘even geduld’, want pas als de details van de compensatieregeling zijn uitgewerkt, zullen we deze bekend maken.

Het zijn uitzonderlijke tijden, voor ons allemaal. Onze branche zet een prestatie van formaat neer door in korte tijd de noodopvang neer te zetten. Zonder te klagen over werkdruk of lastige onbekende omstandigheden. Wees ervan verzekerd dat de waardering voor onze sector groot is, ook in Den Haag. En er een enorme inzet komt van alle betrokkenen om de kinderopvang als cruciale functie overeind te houden in deze barre periode.

We moeten realistisch zijn gegeven de corona-omstandigheden. We zijn er nog lang niet. Toch kijken wij liever naar de positieve kanten en de kansen die dat biedt. Zoals de mooie initiatieven en samenwerking die we zien. Het vertrouwen waar het overheidshandelen op is gebaseerd en het waarderend toezicht dat daaruit voortvloeit. De enorme waardering voor onze pedagogisch medewerkers, gastouders en voor de essentiële rol die onze sector vervult.

Dat we door de inzet van SZW en de goede samenwerking tussen BMK, BOinK en BK zo snel deze afspraken hebben kunnen maken waardoor er een maatwerkoplossing is voor de branche, zijn wij blij mee. De inspanning die door alle partijen wordt gepleegd zodat onze hoogwaardige kinderopvang ook op lange termijn blijft gewaarborgd is groot, en dat is van groot belang.

Blijf ons vooral mailen met jullie vragen en suggesties!

Felix Rottenberg & Emmeline Bijlsma

Coronavirus
Door:
29 maart 2020