De feiten spreken voor zich

De feiten spreken voor zich

Zowel Paul Leseman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, als Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind van de Universiteit van Amsterdam, spreken zich in twee uitgebreide artikelen op Kinderopvangtotaal positief uit over de kinderopvang in Nederland. De feiten geven daar dan ook alle aanleiding toe!

De BK heeft eerder al in een interview met universitair docent Pauline Slot gesproken over de onterechte, vermeende koppeling tussen kwaliteit van de kinderopvang en de entiteit van een organisatie. Zij gaf toen al aan geen voorstander te zijn van een publiek stelsel voor de kinderopvang. Dit wordt opnieuw bevestigd door Paul Leseman. De kinderopvang is creatief, innovatief, proactief en ondernemend en dat leidt tot vernieuwing en afstemming op wat ouders en de samenleving nodig hebben.

Ook Ruben Fukkink bevestigt dat de Nederlandse kinderopvang met dit huidige stelsel zich kan meten met ‘de rest van de klas‘ zoals Zweden, Engeland, Canada en Duitsland en beter presteert dan België en Frankrijk. We zijn blij dat er erkenning is voor de diversiteit in de sector. Diversiteit in het aanbod en marktwerking bewijzen de kwaliteit van de kinderopvang een goede dienst. Ondernemerschap stimuleert innovatie en komt tegemoet aan de verschillende behoeftes bij ouders.

‘Het stelsel als geheel staat er goed voor: dat blijkt uit allerlei metingen,‘ aldus Paul leseman. De Brancheorganisatie Kinderopvang verenigt al deze diversiteit aan kinderopvangaanbieders en staat daarmee voor eigentijdse kinderopvang.

Magda Heijtel
Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang


*Paul Leseman en Ruben Fukkink spreken zich beiden uit in het artikel 'We zijn te kritisch op de Kinderopvang' en Paul Leseman gaat nog dieper op het Nederlandse stelsel in, in het stuk 'Commerciële kinderopvang is niet slecht'. Beide artikelen zijn als premium artikelen op de website van Kinderopvangtotaal geplaatst.

Beleid & Kwaliteit Ondernemerschap
Door:
17 januari 2020